nederland Afgelopen 10 jaar combineerde ik een vaste baan bij diverse musea met freelance werkzaamheden voor het bureau Berns MuseumManagement. Sinds begin 2009 werk ik freelance. Hierdoor ben ik in staat om veelzijdige projecten te begeleiden, zie portfolio.

FondsenwervingDoor uiteenlopende projecten bij Berns MuseumManagement zijn er contacten met de Nederlandse cultuurfondsen opgebouwd.
In een plan van aanpak wordt eerst de fondsenwerving-strategie nader uitgewerkt. Sponsoring en het particulier mecenaat maakt daarvan ook onderdeel uit. Berns MuseumManagement verkreeg de volgende opdrachten: